Taal en rekenen

Taal en Rekenen - Groep 3-4 (6-8 jaar)

In deze coachingssessies richten we ons op het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden voor kinderen in groep 3-4. We werken aan lees- en schrijfvaardigheden, rekenstrategieën en het ontwikkelen van een sterke basis voor verdere academische groei.


Taal en Rekenen - Groep 5-6 (8-10 jaar)
Voor kinderen in groep 5-6 is het essentieel om hun taal- en rekenvaardigheden verder te ontwikkelen. In deze coachingssessies concentreren we ons op het vergroten van leesbegrip, complexe rekenvaardigheden en het stimuleren van hun leergierigheid.


Taal en Rekenen - Groep 7-8 (10-12 jaar)
Voor kinderen in groep 7-8 richten we ons op het versterken van taal- en rekenvaardigheden om hen optimaal voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. We werken aan kritisch denken, probleemoplossing en het bevorderen van een positieve leerhouding.
Kosten:

375,- euro voor 5 sessies van 1 uur.